Kwiecień 26, 2017

Firma

ZAKŁAD USŁUGOWY

Zakład Usługowy świadczy usługi sprzątaniowo- porządkowe, remontowo- budowlane oraz transportowe.

Realizacja usług sprzątaniowo- porządkowych polega na sprzątaniu pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, korytarzy, klatek schodowych, magazynów, szatni i toalet.
Ponadto Zakład realizuje prace czyszczeniowo- porządkowe – w halach i na stoczniowych terenach produkcyjnych oraz utrzymuje w czystości i odśnieża drogi, place i parkingi. Prowadzi pielęgnację terenów zielonych- w tym trawników i krzewów ozdobnych.
W ramach usług remontowo- budowlanych Zakład wykonuje naprawy elektryczne, modernizacje i malowanie hal produkcyjnych oraz innych pomieszczeń.
Świadczy usługi w zakresie prac dekarskich, wykonuje drobne niwelacje terenu.
Prowadzi usługi w zakresie odbierania i transportu do utylizacji odpadów- w tym gruzu i ziemi.
Usługi transportowe- realizuje zarówno uniwersalnymi środkami transportu, takimi jak ciągniki siodłowe plus naczepy samowyładowcze, jak i przy użyciu sprzętu specjalistycznego ( wieloczynnościowe ładowarki, hakowce z kontenerami do przewozu odpadów, autocysterny do przewozu materiałów sypkich ). Zakład jest dostawcą materiału ściernego do czyszczenia metoda strumieniową konstrukcji stalowych. Posiada również samochody dostawcze i elektryczne wózki do transportu wewnętrznego.